Telefonintervju – Så här lyckas du

Ska du på jobbintervju? Sker intervjun hemma i ditt vardagsrum?

Telefonintervjuer blir vanligare och vanligare. För den som intervjuar är ett samtal över telefon ett enkelt sätt för att skapa sig ett första intryck av dig som ett steg i rekryteringsprocessen. Det är bekvämt och naturligtvis också ett sätt för er båda att spara tid.

Allt av vem du är kan inte förmedlas i en telefonintervju, men det som faktiskt kan förmedlas, ska du lyfta fram till din fördel.

När du möter en ny människa på en ny plats läggs en stor del av din kognitiva förmåga på att ta in nya intryck och att navigera i en omgivning som du inte är bekant med sedan innan. När du däremot är hemma, i det bekanta vardagsrummet eller hemmakontoret, har du möjlighet att rikta all din uppmärksamhet och koncentrationsförmåga mot samtalet som förs.

Din röst

I en telefonintervju är rösten ditt viktigaste verktyg. Därför är det en god idé att stå upp – det finns en anledning till att de som sjunger i kör gör det stående! Då får du tillgång till hela ditt röstregister och det blir lättare för dig att andas djupt och behålla lugnet. Är du en person som gestikulerar mycket när du pratar? Använd ett headset och även om ingen annan ser dina stora gester kan det vara ett sätt för dig att känna dig trygg i situationen.

Förbered dig

På tal om det: ingen ser dig! Förbered några nyckelord som du kan använda som utgångspunkt för möjliga frågor som kan uppstå. Om du får en fråga som du inte vet hur du ska besvara, kasta en snabb blick på pappret du har framför dig. Ha även CV och det personliga brevet till hands, samt möjlighet att föra anteckningar. Använd denna möjlighet till att snabbt skriva ner några intressanta frågor eller någonting som kommer upp i samtalet som fångar ditt intresse. Detta kommer du kunna återvända till i slutet av samtalet.

Använd tystnaden

Ett samtal består inte bara av ord, utan hur orden bärs fram och hur du väljer att lägga emfas på dem. I detta är tystnad ett viktigt redskap. Våga tänka tyst i ett par sekunder innan du besvarar en fråga! Det får dig att framstå som eftertänksam och som att du lägger stor vikt vid dina ord. Ett genomtänkt svar är bättre än ett förhastat.

Tänk på en vän

Känns det märkligt och anonymt att försöka få kontakt med en person du aldrig träffat, som du inte vet hur den ser ut? Hur personen i andra änden gestikulerar eller hur den klär sig? Vanligtvis är detta information som du använder för att omedvetet anpassa tonläge och innehåll i det du säger. Ett tips för att få dig att känna att du har någon att vända dig till är att tänka på en vän som du har intressanta samtal med. Ha denna vän i åtanke under intervjun. Detta hjälper dig att försätta dig i en sinnesstämning där du känner dig trygg och har tillgång till den välformulerade person som du egentligen är – även när du är nervös.

Avslutningsvis

I slutet av telefon- eller skypeintervjun har du möjlighet att ge den du talar med ett sista starkt intryck av dig. Visst tog du anteckningar under tiden ni talades vid? Säg något i stil med ”Jag ser fram emot att diskutera X och Y närmare”. Genom att göra detta visar du på just det som rekryteraren använder telefonintervjun till – att undersöka om det finns mer att hämta hos dig. Klart det gör! Avsluta med att fråga vad nästa steg i rekryteringsprocessen är, och tacka för samtalet.

Klick.

Det där gick ju jättebra!
Lycka till i din nästa telefonintervju!
Telefonintervju – Så här förbereder du dig är skrivet av Klara Berg, CV Gruppen.

Gillade du vad du läste? Sharing is caring! Du får gärna både dela och länka till blogginlägget!
Och du, lycka till med jobbsökandet!