Vad är en bra längd för ett personligt brev?

Lite då och då hör människor av sig och undrar hur långa deras ansökningsdokument bör vara. Finns det en optimal längd för ett personligt brev och ett CV? Vad är för långt, och vad är för kort? I detta blogginlägg får du lite tips kring längden av ditt personliga brev. Tankar och tips kring längden av ditt CV hittar du i detta blogginlägg.

Hur långt ska då ditt personliga brev vara?

Det helt korrekta svaret på denna fråga är att det beror på. Framför allt beror det på hur mycket information som du har om dig själv (som yrkesperson) i ditt CV. Har du valt ett CV-upplägg där du kort beskriver dina främsta styrkor, förmågor och specialistområden? I så fall kan du lägga ett relativt stort fokus i ditt personliga brev på följande frågor:

  • Varför söker du det specifika företaget och tjänsten?
  • Vad är det som fångar din uppmärksamhet och nyfikenhet?
  • Varför passar du så bra och vad kommer du att kunna bidra med?

Gör du detta så borde en längd på drygt en halv A4-sida vara ett bra riktmärke för ditt personliga brev.

Har du istället valt ett CV-upplägg där du i stort sett bara beskriver dina tidigare tjänster och utbildningar? (Detta är för övrigt inte ett upplägg som jag rekommenderar.) I så fall behöver du förutom svar på ovanstående frågor även göra en sammanfattning av dig som yrkesperson. Ett sådant personligt brev kommer kräva mer plats än vad som ryms på en halv A4-sida. Var ytterst noggrann med att hålla dig kort och koncis och ha som riktmärke att aldrig överskrida en A4-sida. Personliga brev som är längre än så är i 99 fall av 100 för långa.

För att sammanfatta ovanstående så bör ditt personliga brev vara mellan en halv och en hel A4 sida långt, beroende på hur mycket information som du berättar om dig själv i ditt CV. Läs gärna igenom ditt brev flera gånger för att säkerställa att du är kortfattad och koncis. Ett kort och kärnfullt brev är nämligen i stort sätt alltid bättre än ett personligt brev där innehållet inte tydligt har vägts utifrån relevans för läsaren. Behöver du hjälp i skrivandet av ditt personliga brev och CV? I så fall kan du läsa mer om vår populära CV-hjälp här >
Hur långt ska ett personligt brev vara? är skrivet av Simon Håkansson, CV Gruppen.

Gillade du vad du läste? Sharing is caring! Du får gärna både dela och länka till blogginlägget! Och du, lycka till med jobbsökandet!