Nervositet – din nyckel till framgång

Strax infaller klockslaget då du och din möjliga, framtida arbetsgivare ska mötas. Intervjun börjar om ett par minuter. Mycket står på spel och varje intryck du förmedlar kan få stora konsekvenser. Det här jobbet har du drömt om länge.

Du är nervös.

Men det finns faktiskt ett sätt att tänka kring nervositeten som gör att du kan dra nytta av den. När du blir nervös höjs nämligen din vaksamhet. Dina sinnen skärps. Kanske hör du klockan som tickar på väggen högre än vanligt, eller kanske blir synintrycken så starka att du känner ett behov av att titta ner i golvet för att utestänga överväldigande stimuli. Det är lätt att tolka kroppens sätt att hantera situationen som ännu mer stressande, men i själva verket kan du använda den till din fördel. När du möter din framtida arbetsgivare har du nämligen ett alert och vaket sinne. Du har en stor förmåga att tolka signaler hos människorna du möter, och du har alla förutsättningar att ge ett skärpt intryck.

Nervositetens effekter är ett sätt för din kropp att ge dig signaler om att du just nu befinner dig i en viktig situation där du behöver prestera. Försök att dra nytta av det och se situationen för vad den är. Din hjärna erbjuder dig en genväg till en förmåga till snabbare reaktioner, och mer väloljade resonemang.

Det som händer med dig när du sätts i en pressad situation är ett resultat av vad evolutionen har ansett vara mest fördelaktigt för dig. När något skrämmer dig (oavsett om det är en tiger eller en arbetsintervju) använder din hjärna automatiskt sin kognitiva kapacitet på ett sätt som ger dig störst möjlighet att hantera situationen. Din hjärna sätts i ett läge i vilket nuet är det viktigaste. Klockan som tickar låter överväldigande högt, och det stundande mötet kan skapa en känsla av livsavgörelse.

Paradoxalt nog är det som sker med dig när du är nervös just det som gör dig mest benägen att bemöta de stundande hinder, svårigheter, och spänningsmoment. Försök att göra en medveten omtolkning av signalerna som din kropp skickar till dig. Från den impulsiva och onyanserade fara till den mer nyanserade detta är en situation som ställer krav på mig, men det som händer med mig skapar de redskap som krävs för att bemöta den.

Ett bra råd är därför att försöka acceptera känslorna som finns då du är nervös, för att sedan omdirigera eller rikta dem mot själva målet. Ta ett djupt andetag och påminn dig själv om att kroppen just nu optimerar sig för den kommande situationen. Sträck på dig. Det är bra att du är nervös.

Lycka till med intervjun!
Nervositet – din nyckel till framgång är skrivet av Klara Berg, CV Gruppen.

Gillade du vad du läste? Sharing is caring! Du får gärna både dela och länka till blogginlägget!
Och du, lycka till med jobbsökandet!