Gruppintervju – Lyckas bättre än konkurrenterna

Grattis, du har blivit kallad till en gruppintervju! I detta blogginlägg har vi samlat ihop tips som gör dig till en vassare kandidat.

Gruppintervjuer har under de senaste åren blivit vanligare och vanligare. De kan se ut på många olika sätt och inkluderar ofta allt ifrån två till ett tiotal kandidater. Att kalla flera sökande på en gång är ett enkelt och effektivt sätt för arbetsgivaren att se hur du passar i en arbetsroll eftersom din sociala och kommunikativa förmåga samt din stresstålighet testas samtidigt. Du måste även göra en avvägning mellan att ta plats och att lyssna på andra. Som i alla andra intervjusituationer gäller det naturligtvis också att läsa på och förbereda svar på möjliga frågor. Nedan följer fyra tips som ökar dina chanser till nästa steg i rekryteringsprocessen.

Använd dig av de andra sökande för att lyfta dina egna styrkor

Du befinner dig i en social miljö – se detta som en möjlighet till att glänsa!

  • Spinn vidare på en tråd som någon annan tar upp. Ett exempel är att använda en annan persons resonemang som en språngbräda till en egen tankegång. Exempelvis ”Det du säger om x får mig att tänka på y”. Det skapar en naturlig övergång till ett nytt ämne och visar även på din förmåga att relatera andras berättelse till egna kunskaper.
  • Lyssna noggrant på vad de andra säger. Lägg märke till deras namn och vad de har för tankar och åsikter. Kan du senare i samtalet referera till något som tidigare sagts får det dig att framstå som en god lyssnare som är både närvarande och reflekterande.

Hantera din stress på bästa sätt

Hög stresstålighet är en eftertraktad egenskap hos en anställd. Det är naturligt att vara stressad och nervös i en situation som kan vara avgörande för din jobbframtid, men det finns några enkla saker att tänka på för att lugna dina nerver och lämna ett förtroendegivande intryck. Under en gruppintervju blir detta speciellt viktigt eftersom du ständigt kommer att jämföras med kandidaterna i din omgivning, som troligtvis också känner sig nervösa och stressade.

Inom socialpsykologin finns det många teorier kring hur vi människor gör bedömningar och tar beslut. Ett sätt för oss att (såväl medvetet som undermedvetet) bilda oss en uppfattning av personer i vår omgivning, är genom att jämföra specifika faktorer eller egenskaper hos dessa personer. Lyckas du utstråla lugn och trygghet i en intervjusituation, samtidigt som en annan person är stressad och nervös? I så fall kommer ditt lugn få den andra personen att framstå som mer nervös, medan denna persons nervositet kommer få dig att framstå som mer lugn. Att framstå som trygg och förtroendeingivande är alltså speciellt viktigt när du jämförs med andra. Här kommer några tips på hur du bäst lyckas med detta:

  • Använd dig av ditt kroppsspråk och skapa ögonkontakt! Släpp ner axlarna och andas lugnt. Vad är det du uttrycker när du sitter där du sitter? Sitt avslappnat, med rak rygg och använd lugna gester när du säger något. Skapa ögonkontakt med de du pratar med.
  • Går frågan runt bordet, samla tankarna två sekunder när turen blir din. Öva detta hemma innan du går till intervjun. Tanken på att sitta tyst i en grupp kan kännas märklig, men något som bottnar i nervositet kan istället bli ett effektfull retoriskt grepp som gör att det du säger får tyngd.

Led gruppen med subtila medel

Är målet med gruppintervjun att den så småningom ska leda till en ledarposition gör du rätt i att så snabbt som möjligt etablera en trygg, självsäker och lyssnande roll i gruppen.

  • Var tydlig med din åsikt, men låt även andra deltagare tala.
  • Våga även ta egna initiativ. Ta upp ett ämne som du gärna vill veta mer om, relaterat till jobbet du söker. Utveckla en tanke du har för att sedan, på ett ödmjukt sätt bolla vidare till den som sitter intill dig.
  • Rikta dig inte endast till intervjuledaren då du pratar. Titta även resten av deltagarna i ögonen.

Visa vem du är

Våga dela med dig av något som de andra i gruppen inte har tillräckligt med mod för.

  • Berätta om en svår situation som du trots allt klarade av. Det kan bidra till att skapa ett gott samtalsklimat i gruppen och gör att intervjuledaren får upp ögonen för dig. Genom att inte ta tillfället till att berätta en kryddad historia om hur framgångsrik du är visar du istället upp en nyanserad sida av dig själv. Det etablerar även en bild av vem du är inför intervjuledaren som blir lätt att knyta an till och skapa förtroende för.

Försök att hitta ditt personliga förhållningssätt till ovanstående tips. Kanske har du fler idéer på hur du kan visa på ledarkvalitéer, eller hur du snabbt etablerar ett tryggt och kunnigt intryck. Lycka till på intervjun!
Gruppintervju – Lyckas bättre än dina konkurrenter är skrivet av Klara Berg, CV Gruppen.

Gillade du vad du läste? Sharing is caring! Du får gärna både dela och länka till blogginlägget!
Och du, lycka till med jobbsökandet!