Curriculum vitae – 10 tips för ett bättre CV

Curriculum vitae förkortas CV och är den latinska namnet för levnadslopp. Under ansökningsprocesser, långt bakåt i historien, har kandidater använt sig av CV:n för att presentera och beskriva sin profil och yrkeshistoria. Synen på vad ett CV ska innehålla har i takt med historien förändrats och moderniserats. I detta blogginlägg har vi samlat tio av de absolut viktigaste tipsen för ett modernt, attraktivt och kraftfullt CV, för dig som vill skriva på egen hand. För dig som hellre föredrar experthjälp så hjälper vi dig gärna med att skapa ett av Sveriges vassaste CV:n. Läs mer om detta här.

 

1. Grunden ligger i strukturen

Definitionen av ”Curriculum vitae” talar sitt tydliga språk. Detta är ett dokument som ska beskriva ditt levnadslopp. Ur en arbetsgivares synvinkel är det dina erfarenheter, kunskaper och färdigheter som är av relevans. Därför bör ditt CV vara en tydlig, strukturerad och lättillgänglig sammanställning av ditt yrkesverksamma liv. Oavsett vilket upplägg och innehåll du väljer bör du alltid prioritera tydligheten. Det ska vara enkelt för en läsare att snabbt få en överblick och hitta rätt i ditt dokument. Alltid.

Det kronologiska CV:t är idag den i särklass vanligaste varianten av CV:n i Sverige och därför rekommenderar jag dig att använda dig av detta. Upplägget innebär att du under specifika rubriker som t.ex. Arbetslivserfarenhet och Utbildningar listar dina arbeten och utbildningar i omvänd kronologisk ordning. Ditt senaste arbete presenteras alltså först. Tips på vilka rubriker du kan använda dig av i CV:t hittar du i denna bloggpost.

 

2. Inled ditt CV med en profilbeskrivning

Ett effektivt och kraftfullt sätt att inleda ditt CV är med en kort och kärnfull profilbeskrivning där du med några meningar eller punkter beskriver dig själv som yrkesperson. Nedan följer några exempel på vad du kan fylla din profilbeskrivning med:

 • Besitter du någon specialistkunskap? Beskriv då gärna den!
 • Har du åstadkommit något resultat som du är extra stolt över? I så fall kan du definitivt lyfta detta i profiltexten.
 • Berätta om dina främsta positiva egenskaper kopplade till din yrkesroll.
 • Har du någon framtida ambition som kan vara värd att nämna?
 • Citat eller rekommendationer från tidigare kollegor och chefer kan också passa bra här.

Genom att inleda ditt CV med en profilbeskrivning ger du läsaren en kort och personlig sammanfattning av de viktigaste punkterna kring dig och ditt yrkesliv. Detta är både smart och effektivt.

 

3. Design och formgivning är viktigare än någonsin

Ditt första intryck är viktigt. Speciellt viktigt blir det när du ”tävlar” mot en stor mängd andra människor. Utseendet på ditt CV kommer att påverka läsaren, både medvetet och omedvetet. Besitter du kunskaper i grafiska program så är detta troligtvis inte ett problem för dig, men för dig som inte har denna kunskap så råder jag dig till att ändå lägga tid och energi på ditt CV:s utseende.

I vanliga ordbehandlingsprogram som t.ex. Word och Pages finns många verktyg som på ett enkelt sätt kan förändra ett första intryck från grått och trist, till varmt och inbjudande. Tänk på följande gällande din design:

 • Bryt gärna av med ett annat typsnitt, färg och teckenstorlek i t.ex. rubriker.
 • Linjer, ramar och marginaler kan göra underverk.

Allra överst i ditt CV kan det vara snyggt att stort och tydligt skriva ditt namn följt av Curriculum Vitae. Överväg även här vilket typsnitt och färg du använder, samt om en centrering av texten förbättrar helhetsintrycket.

Experthjälp med ditt CV och personliga brev? Läs mer här >

4. En bild ger oanade möjligheter

Det finns delade meningar kring hur vida man bör ha en bild i sin ansökan eller inte. Något som de flesta är överens om är dock att du med en bild i CV:t eller i det personliga brevet genast ger dina dokument en mer personlig prägel. Samtidigt får du möjlighet att visa på mjuka värden som ibland kan vara svåra att beskriva med ord. Det kan handla om allt ifrån energi och karisma till trygghet och seriositet.

På grund av detta rekommenderar jag att använda en bild. Om du väljer att ha fotot i ditt CV eller personliga brev är dock mindre viktigt. Mer information om bilder i din ansökan hittar du i detta blogginlägg.

 

5. Välj rätt filformat och namn

En liten, men ack så viktig detalj i ditt CV är valet av filnamn. Filnamnet är ofta något av det första som mottagaren ser, så se till att välja ett logiskt och snyggt namn, t.ex:

CV.Förnamn.Efternamn.PDF 

(Undvik allt för långa filnamn. Förkorta t.ex. alltid Curriculum Vitae till CV.)

Tänk även på att alltid skicka in ditt CV som PDF-fil. Då försäkrar du dig om att din ansökan alltid ser lika dant ut, oavsett från vilken enhet mottagaren öppnar det.

 

6. Lyft din arbetslivserfarenhet

När du ska beskriva dina arbeten bör du komplettera den grundläggande informationen (som titel, arbetsgivare och årtal) med en kort och relevant arbetsbeskrivning. Exempel på vad du kan beskriva under respektive tjänst:

 • Dina arbetsuppgifter
 • Dina ansvarsområden
 • Resultat/nyckeltal
 • Något som du har utvecklat och blivit bättre på

Nedan ges ett exempel på hur en arbetsbeskrivning kan se ut:

2010-2015, Titel, Företag X, Stockholm

Ansvarade för företagets globala utvecklingsprojekt. Förutom personalansvar, budgetansvar och utbildningsansvar så arbetade jag i en nära dialog med kunder och externa leverantörer. 2014 utsågs mitt projekt Y till årets mest lönsamma inovationsprojekt av organisation Z.

 

7. Lista inte onödiga färdigheter 

Att lista väsentliga färdigheter i slutet av ditt CV är bra. Försök dock att vara aningen restriktiv med vad du väljer att berätta. För bara några år sedan var t.ex. grundläggande datorkunskap, kunskaper i Office-paketen och kunskaper om internet, inte en självklarhet. Idag är dock färdigheter som detta inget som du behöver poängtera i ditt CV. Se till att utnyttja varje rad av ditt CV så maximalt det bara går. När det kommer till din färdigheter rekommenderar jag dig därför att endast ange sådant som kan anses ”speciellt” och därav till din fördel. Det kan t.ex. handla att du besitter kunskap i program och system som är specifika för din bransch. 

8. Hoppa över referenserna

Istället för att namnge referenser (inkl. kontaktuppgifter) i ditt CV rekommenderar jag en text i stil med:

Referenser, intyg och dokumentation lämnas gärna på begäran.

Det finns två fördelar med att komplettera med referenser vid förfrågan, istället för att direkt ange de i ditt CV:

1. När referenserna väl behövs har du möjlighet att förbereda personerna på att de troligtvis kommer att få ett samtal.

2. Du slipper ange samma referenser till ”alla jobb”. De flesta personer har mer än två referenser och genom att erbjuda referenser på förfrågan, kan du handplocka de personer som passar bäst till det specifika jobbet i fråga.

 

9. Ditt CV är ett levande dokument

Beroende på vilka tjänster du ska söka kommer olika delar av ditt yrkesverksamma liv vara mer mer eller mindre relevanta. Därför bör du se ditt CV som ett levande dokument och anpassa det när du söker olika jobb. Ofta kan små förändringar i den inledande profiltexten (se tips nummer två), samt i dina arbetsbeskrivningar (se tips nummer sex) göra stor skillnad.

Innan du skickar iväg ditt CV är det en god idé att läsa igenom din ansökan ”ur mottagarens synvinkel”. Försök att sätta dig in i rekryteraren/chefens situation och granska ditt innehåll kritiskt. Vad är relevant och vad är inte relevant? Finns det något som du bör förstärka eller kanske förminska?

 

10. Var noggrann

Ditt CV är ett av ditt livs viktigaste dokument. Trots detta lägger vi svenskar i genomsnitt väldigt lite tid på att skriva, förbättra och optimera våra CV:n. Vill du stå ut från mängden och öka dina chanser till nästa jobb? I så fall krävs det både hårt och noggrant arbete. Hasta därför inte igenom din CV-process. Timmarna som du lägger på detta arbete är mycket välinvesterad tid.
Curriculum vitae – 10 tips för ett bättre CV är skrivet av Simon Håkansson, CV Gruppen.

Gillade du vad du läste? Sharing is caring! Du får gärna både dela och länka till blogginlägget!
Och du, lycka till med jobbsökandet!