Arbetslivserfarenhet i ditt CV

Är du i full gång med att skriva eller uppdatera ditt CV? Har du samtidigt lite svårt att få till kärnfulla och bra beskrivningar om dina tidigare arbeten? Då är det här blogginlägget för dig. Att beskriva din arbetslivserfarenhet i CV:t kan vara både lite klurigt och tidskrävande. Men lugn, vi ska dela med oss av tips på vilka arbeten du bör lyfta och prioritera, samt hur du får till dina arbetsbeskrivningar på bästa möjliga sätt.

 

Välj upplägg för dina arbetsbeskrivningar

Det första du måste avgöra är vilket typ av CV-upplägg du ska använda. Ett CV kan nämligen skrivas och struktureras på många olika sätt. Det kronologiska och funktionella CV:t är de två vanligaste typerna av upplägg, där det kronologiska CV:t är det allra vanligaste. Är du osäker på vilket upplägg du ska välja, så hade jag rekommenderat det kronologiska. Med ett kronologiskt CV presenterar du dina arbeten i en omvänd kronologisk ordning, med det senaste arbetet överst. Du samlar alla tjänster under en rubrik som du döper till t.ex. Arbetslivserfarenhet.

 

Prioritering av dina tidigare arbeten

Innan du börjar beskriva din tidigare arbetserfarenhet bör du göra en prioriteringslista. Hur relevant är respektive tidigare tjänst i förhållande till den nya tjänst du tänker söka? Denna prioritering bör sedan ligga som grund för hur mycket du väljer att skriva om respektive arbete i ditt CV. Vad är det då som avgör hur relevant ett tidigare arbete är? Du kan som grundregel utgå från följande:

  • Desto fler likheter dina tidigare arbeten har i förhållande till tjänsten du tänker söka, desto mer relevanta är de.
  • Desto mer ”färsk” en tjänst är, desto mer relevant är den. Tjänster du hade för 15 – 20 år sedan behöver du oftast inte lägga så mycket fokus på, så länge de inte har en väldigt hög relevans i förhållande till den nya tjänsten.

 

Vad behöver finnas med i en bra arbetsbeskrivning?

Efter att ha valt upplägg och prioriterat dina tidigare tjänster så är det dags att börja skriva. Skriv mer om de tjänster som är relevanta och skriv mindre om resterande tjänster. Oavsett hur relevant en tjänst är ska du dock alltid vara koncis och kärnfull i dina beskrivningar.

Följande innehåll kan vara bra att lyfta i dina tjänstebeskrivningar:

  • Vad har du gjort i ditt dagliga arbete och vad har du ansvarat för?
  • Hur har du arbetat? Du kanske har arbetat projektbaserat? Funktionellt? Arbetat efter ett utpräglat servicekoncept? Eller i en väldigt säljdriven entreprenörsorganisation?
  • Vad har du utvecklat som är av relevans för framtiden?
  • Har du åstadkommit något resultat? Individuellt eller som en del av en grupp/avdelning?

 

Exempel på arbetsbeskrivningar

Hur får man då ihop en kärnfull beskrivning med ovanstående information? Så här skulle det kunna se ut:

2010-2012 Företag X, Göteborg
Projektledare. Arbetade med ett ansvar för företagets globala utvecklingsprojekt. Förutom personal- och budgetansvar så arbetade jag i en nära dialog med kunder och externa leverantörer. 2014 utsågs mitt projekt Y till årets mest lönsamma innovationsprojekt av organisation Z.

Ibland kan det vara svårt att få till en sammanhängande och flytande text. Då kan kan ett alternativ vara att att skriva i punktform. Gör du detta kan tre till fyra korta punkter vara ett bra riktmärke för en tjänst som har hög relevans, samtidigt som en till två punkter räcker för en mindre relevant tjänst. För att illustrera föregående exempel, men omgjort i punktform, så skulle det kunna se ut enligt följande:

2010-2012 Företag X, Göteborg
Projektledare

  • Arbetade med ett ansvar för företagets globala utvecklingsprojekt.
  • Ansvarade för såväl personal som för budget.
  • Arbetade i en nära dialog med kunder och externa leverantörer.
  • 2014 utsågs mitt projekt Y till årets mest lönsamma inovationsprojekt av organisation Z.

Svårare än så här behöver det inte vara att skapa bra arbetsbeskrivningar till ditt CV. Önskar du experthjälp med dina arbetsbeskrivningar  och resten av CV:t så hjälper vi dig gärna. Du kan läsa mer om våra CV-paket här >
Arbetslivserfarenhet i CV:t – Så här beskriver du bäst dina tidigare arbeten är skrivet av Simon Håkansson, CV Gruppen.

Gillade du vad du läste? Sharing is caring! Du får gärna både dela och länka till blogginlägget!
Och du, lycka till med jobbsökandet!